Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson

Docent, högskolelektor 
susanne.wigorts.yngvesson@ths.se
08-564 357 07

TD i etik, docent
CV
Publikationslista

Sedan hösten 2006 har jag varit lektor vid THS. Sedan våren 2013 även docent i etik vid Uppsala universitet. Min undervisning är knuten till programmen i Teologi (systematisk teologi) och till Mänskliga rättigheter. Den röda tråden genom all min undervisning är etik och filosofi, vilket är komplexa och stora ämnen som kan belysas på en mängd olika sätt. Att undervisa är ett stort privilegium, inte minst eftersom samtalen med studenter ger inspiration och nya idéer till min egen forskning och ständigt bidrar till att upprätthålla aktualitet inom ämnena.

Min huvudsakliga forskning rör teologi, etik och politik. Det rör områden som medieetik; övervakning; sexualetik samt kopplingar mellan mänskliga rättigheter (religionsfrihet och samvetsfrihet) och politisk teologi.

Pågående uppdrag och samarbeten i urval:

  • Ledamot i Rikspolisstyrelsens etiska råd (rikspolischefens råd), 2009–
  • Huvudman i S:t Katharinastiftelsen, 2016-
  • Ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Respons, 2017-
  • Surveillance & Religion network vid St Andrews University, St Mary’s College (tillsammans med Dr Eric Stoddart) 

Senaste och pågående publikationer i urval:

1. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro, 2016

2. “Like Sheep for the Slaughter". An investigation of Luther’s concept of larva Dei and the vocation of the soldier in relation to Foucault’s interpretation of the pastorate”. Studia Theologica – Nordic Journal of Theology. Routledge, Taylor & Francis, Volume 70, Issue 1, 2016 (sidorna 1-35)

3. “He bound his son Isac and laid him on the altar." Reading the Akedah through Kierkegaard and Stagnelius”. Depoortere, Frederick (ed), Peeters Publishers, Leuven, 2017 (sidorna 99-122)

4. “Queer reformation. Ett sätt att förändra kyrka och teologi”. Kamergrauzis, Normunds (red), En gråtande Gud och den förvirrade människan. Om människosyn, livsåskådning och kristen tro, Katedralakademins skriftserie. Stockholm: Verbum, 2017 (sidorna 241–255)

5. “Synden, offret, försoningen”. I Frygies, Paul (red.). Skampåle. Stockholm: Timbro, 2017 (sidorna 63–89)

6. "Gåtans dubbla mening". Nedstigningar i Pär Lagerkvists inre landskap”. I Eriksson, Magnus (red.). Landskap hos Lagerkvist. I Pär Lagerkvistsamfundets årsskrift 2017. Pär Lagerkvist-samfundet, 2017 (sidorna 23–42)

7. Övervakad. Människan, maskinerna och Gud. Timbro (Utgivning våren 2018)