Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson

Docent, högskolelektor 
susanne.wigorts.yngvesson@ths.se
08-564 357 07

TD i etik, docent
CV
Publikationslista


Sedan hösten 2006 är jag utbildningsledare och lektor vid THS. Sedan våren 2013 även docent i etik vid Uppsala universitet. Min undervisning vid THS är knuten till programmet Mänskliga rättigheter och demokrati samt till det Teologiska programmet (systematisk teologi). Den röda tråden genom all min undervisning är etik och filosofi, vilket är komplexa och stora ämnen som kan belysas på en mängd olika sätt. Att undervisa är ett stort privilegium, inte minst eftersom samtalen med studenter ger inspiration och nya idéer till min egen forskning och ständigt underhåller aktualitet inom de ämnen jag framför allt ägnar mig åt.

Min huvudsaliga forskning rör medieetik, som jag skrev min avhandling om; seende och övervakning, vilket till stor del handlar om etiken och moralen i förhållande till teknologi inom övervakningsområdet; sexualetik, där jag bland annat har publicerat populärvetenskapliga artiklar om polyamori, barnfrihet och passionen som kraft samt ett mindre antal artiklar som rör kopplingar mellan mänskliga rättigheter och politisk teologi.

Uppdrag och samarbeten i urval:

Scandinavian Exceptionalism, Skandinaviskt samarbete och nätverk mellan enskilda forskare vid Göteborgs universitet, Köpenhamns universitet, Oslo universitet, Södertörns högskola och Teologiska högskolan Stockholm. Finansierat av NORFA. 2013-

  • Expert i forskningsnätverket Living in the Surveillance Society (LiSS), finansierat av EU och European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST), 2009-2013 (juni)
  • Styrelseledamot i Rikspolisstyrelsens etiska råd, 2009-
  • Biträdande direktor för Centrum för Samtidsanalys