Erasmus+-studier

THS internationella program

Skulle du vilja lära känna en annan kultur? Studera i ett annat land? Bredda din kompetens och öka din anställningsbarhet?

Med början läsåret 2014-2015 är THS ackrediterad inom Erasmus+-systemet. Det innebär att studenter och lärare kan studera, arbeta eller göra praktik på andra Erasmus+-ackrediterade högskolor i Europa. Erasmusstipendier är sökbara för alla THS studenter. 

Erasmus+ är ett Europeiskt program för student- och lärarutbyten inom bl.a. högre studier inom Europa. THS har ansökt och fått en charter som berättigar THS studenter och lärare att delta i programmet.

För dig som student, vare sig du är MR- eller teologistudent, innebär det att du kan studera vid ett annat universitet som också är ackrediterat. Det finns också vissa möjligheter att göra praktik.

Studier skall omfatta minst 3 månader och som mest 12.
Under Erasmus+-studier har du ditt CSN som vanligt och får därutöver ett stipendium. Storleken bestäms av hur länge du är iväg samt var du är.
Här finns information >>

THS har medel tillgängliga för studenter som skulle vilja prova att läsa utomlands en period med stöd från Erasmus+. Det är hög tid att söka – ansökningarna hanteras fortlöpande. Kontakta Bjørg Farstad.

THS:s internationella program
Kontaktperson: Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ths.se

Erasmus Charter >
THS – Erasmus Policy Statement >