Fortbildning

THS erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med teologi, tro och livsåskådningsfrågor i olika sammanhang. Högskolan ligger lättillgängligt i Bromma (med Bromma flygplats) nära Brommaplan med T-bana, många busslinjer inklusive flygbussar från Arlanda.

THS har en gedigen lärar- och forskarkompetens inom en rad olika områden. När du tar del av vårt fortbildningsutbud så får du möta engagerade lärare med spetskunskap inom respektive ämne.

En hel del av våra kurser i de akademiska programmen är lämpliga som fortbildningskurser. Vi tar även fram specialdesignade kurser för företag, kyrkor och andra organisationer.

Du som inte har för avsikt att tentera kurserna erbjuds ändå att delta mot en avgift på 1 500:- /kurs. Tenterar du erläggs i stället kåravgift.

Några tips på kurser ht 2016

Du som vill läsa en kurs som fortbildning, kontakta studierektor/studievägledare Marianne Källberg.

Studierektor 
Marianne Källberg, studierektor@ths.se
08-564 357 03