Östkyrkliga studier

Genom ett samarbetsavtal mellan Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Stiftelsen Sankt Ignatios kan man studera till ortodox präst eller församlingspedagog/malfono på THS/Sankt Ignatios. Man kan också studera ett kandidatprogram med östkyrklig inriktning.

Program med östkyrklig inriktning kan sökas i tre versioner:

  • Pastoralt program, östkyrkliga studier 180 hp – 9 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå
  • Församlingspedagogiskt program (melfono, marigeta, östkyrkliga studier 300 hp – 13 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå
  • Kandidatprogram, inriktning östkyrkliga studier, 180 hp

Utbildningen till präst eller församlingspedagog/malfono är uppdelad i tre steg. Första steget utgörs av ett collegeprogram under två år i samverkan mellan folkhögskola och högskola. På folkhögskolan ges utbildning i folkbildningens pedagogiska grunder och i språk, och på högskolan ges en introduktion till religionsvetenskapen. Andra steget utgörs av en kandidatexamen på THS som berättigar till prästvigning. Tredje steget utgörs av en masterexamen på THS som leder till en examen som församlingspedagog/malfono – malfono i Syrisk-ortodoxa kyrkan, marigeta i etiopisk och eritreansk tradition, och församlingspedagog i övriga traditioner.

Utbildningen till präst i det pastorala programmet är praktiskt inriktad med fokus på praktisk teologi, språk och traditionens källor. Utbildningen till lärare är pedagogiskt inriktad med fokus på både folkbildningens och högskolans pedagogik, språk och traditionens källor. Vår strävan är att utbildningen skall vara yrkesinriktad och skapa trygghet i studentens kristna tro och identitet. Vi är måna om att hålla en hög akademisk och pedagogisk nivå på undervisningen. THS/Sankt Ignatios har en mycket bred teologisk kompetens inom lärarkollegiet.

Vi tar också emot kandidater direkt på THS, utan den föregående collegeutbildningen. Studierna omfattar då tre år.

Sankt Ignatios praktiserar antagningsintervjuer som urvalsmetod för prästkandidater. För alla kurser krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Planen nedan beskriver studiegång för Kandidatprogram, inriktning östkyrkliga studier, 180 hp. För studier till präst och församlingspedagog gäller i huvudsak motsvarande kurser men studierna kombineras då med studier på folkhögskola under de första åren i programmet. För församlingspedagog tillkommer också ytterligare två års studier på masternivå.

ÅrHöstterminVårtermin
1 Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
Östkyrkornas historia, 5 hp
Fred, konflikt och religion, 7.5 hpHistory of Eastern Christianity, 7.5 hp
Bibeln & religionerna, 15 hpText, kontext och livstolkning, 15 hp
2 Världs-
religionerna, 7,5 hp
Kurser i kyrkohistoria och teologi, 15 hp, beroende på variant (koptisk, syrisk, bysantinsk eller Tewahedo)

Introduktion till östkyrkornas heliga texter, 7.5 hp

Ecklesiologi, 7.5 hp

Liturgik, 7.5 hp

Textkurs, 7.5 hp, beroende på variant

Mänskliga rättigheter & folkrättens grunder, 7.5 hp
 3 Tillämpad religionspsykologi och
religionspedagogik, 15 hp
Metodkurs med fördjupning, 15 hp

 
Examensarbete,
15 hp 
Kurser om liturgik och kanon, 2x7.5 hp
beroende på variant

Kaplan Ortodoxa kyrkan

Misha Jaksic. E-post: misha.jaksic@skr.org. Telefon: 076-5011790