Magister- och masterprogram - mänskliga rättigheter

Magisterprogram 60 hp/Masterprogram 120 hp
Programstart varje hösttermin.

Magisterprogrammet

omfattar två terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. En praktikkurs 30 hp erbjuds också som fristående kurs för den som önskar göra praktik. Avslutat program leder till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp.

Utbildningsplan 2017/2018 

Masterprogrammet

omfattar fyra terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. De tre första terminerna består av kurser. Under den fjärde terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. En praktikkurs 30 hp erbjuds också som fristående kurs för den som önskar göra praktik. Avslutat program leder till en Masterexamen i teologi med inriktning mänskliga rättigheter, 120 hp. Teologiska högskolan har ansökt om masterexamen i mänskliga rättigheter.

Utbildningsplan 2017-2019

Behörighetskrav

Ansökan

  • Ansökan till programmen sker via Antagning.se
  • Anmälningskod till Magisterprogrammet: THS-MRMAG. Anmälan >
  • Anmälningskod till Masterprogrammet: THS-MRMAS. Anmälan > 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER