Magister- och masterprogram - mänskliga rättigheter

Magisterprogram 60 hp/Masterprogram 120 hp
Programstart varje hösttermin.

Magisterprogrammet

omfattar två terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. Avslutat program leder till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp.

Utbildningsplan 2016/2017 

Masterprogrammet

omfattar fyra terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. De första två terminerna består av kurser. Under den tredje terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. Den fjärde terminen utgörs av en praktikkurs 30 hp eller alternativa kurser. Avslutat program leder till en Masterexamen i teologi med inriktning mänskliga rättigheter, 120 hp.

Utbildningsplan 2016-2017

Behörighetskrav

Ansökan

  • Ansökan till programmen sker via Antagning.se
  • Anmälningskod till Magisterprogrammet: THS-MRMAG. Anmälan >
  • Anmälningskod till Masterprogrammet: THS-MRMAS. Anmälan > 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER