Utbildningsplan 2015/2016

Uppdaterad 2015-12-07

Utbildningsplan från hösten 2015 för kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 hp.

Fullbordat program ger Kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng. Varje kurs inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att man läser två kurser parallellt under största delen av programmet.

De studenter som påbörjat kandidatprogrammet hösten 2014 eller tidigare följer den tidigare utbildningsplanen för sin examen.

År 1 – 2015/2016

HÖSTTERMIN
aug-oktMR161Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7,5 hp
 MR162Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp
nov-janMR163Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7,5 hp
 MR164

Mänskliga rättigheter i praktiken 7,5 hp
VÅRTERMIN
jan-marsMR261Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp
 MR262Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp
april-juniMR264Yttrande- och tryckfrihet. 7,5 hp
 MR265
MR266
Barnets rättigheter, 7,5 hp
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp
(programstudenter väljer en av dessa två kurser)

År 2 – 2016/2017

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN
aug-oktMR267Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7,5hp
 MR268Asyl- och flyktingrätt, 7,5hp
nov-janMR269Rasism och diskriminering, 7,5hp
 MR270

Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5hp

VÅRTERMIN
jan-marsMR271
MR250
Fred, konflikt och religion, 7,5hp
Uppsatsarbete, 7,5 hp
april-juniMR361Internationell humanitär rätt, 7,5hp
 MR364
Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5hp

År 3 – 2017/2018

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN  
aug-okt   MR363Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5hp
 MR349Metod mänskliga rättigheter, 7,5hp
nov-janMR350Examensarbete mänskliga rättigheter, 15hp
VÅRTERMIN
jan-juniMR392
Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30hp
Alternativ till praktikkurs:
1. Litteraturkurser 15hp och 2 valbara kurser från 200-nivå.
2. 30hp andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap

 

Kontakt
Studievägledare Monica Helles
monica.helles@ths.se08-564 357 04