Utbildningsplan 2014/2015

Utbildningsplan för kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 hp. Gäller för programstudenter som startat programmet ht 2014.

År 1

HÖSTTERMINEN 2014
aug-okt4MR116Mänskliga rättigheter, folkrätt och kultur, 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
 4MR122Rasism och diskriminering, 7,5 hp
nov-jan4MR117Mänskliga rättigheter och demokratins paradoxer, 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
 4MR133
4MR113
Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp
Mänskliga rättigheter, säkerhet och terrorism, 7,5 hp

(programstudenter väljer en av dessa två kurser i samband med ansökan)
VÅRTERMINEN 2015
jan-mars4MR118Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
 4MR124
4MR131
Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp
Integritet, teknik och övervakning, 7,5 hp
(programstudenter väljer en av dessa två kurser)
april-juni4MR127Yttrande- och tryckfrihet. 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
 4MR128
4MR132
Asyl- och flyktingrätt, 7,5 hp
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp*
(programstudenter väljer en av dessa två kurser)
* Ursprungsfolk och etniska minoriteters rättigheter ges endast på engelska detta läsår

År 2

HÖSTTERMINEN 2015
aug-okt4MR212Mänskliga rättigheter och filosofins utmaningar, 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
 4MR214Globala och regionala system för mänskliga rättigheter, 7,5 h
(obligatorisk kurs)
nov-jan4MR213Konventioner som arbetsredskap, 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
 4MR215Övergångsrättvisa/Transitional Justice, 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
VÅRTERMINEN 2016
jan-mars4MR323Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och Centralafrika, 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
 4MR349Metodkurs. 7,5 hp
(obligatorisk kurs)
april-juni4MR350
Examensarbete, 15 hp
(obligatoriskt)

År 3

Religionsvetenskap 30 hp och praktikkurs 30 hp vid Teologiska högskolan alternativt utbytesämnen upp till 60 hp, t ex statsvetenskap, juridik etc vid annat lärosäte

HÖSTTERMINEN 2016
aug-jan Valbara kurser för tillgodräkning enligt ovan.
VÅRTERMINEN 2017
 MR391
Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp
(frivillig kurs)

 

Kontakt:
Studievägledare Monica Helles
monica.helles@ths.se08-564 357 04