Kandidatprogram – mänskliga rättigheter

Kandidatprogram 180 hp

Programstart varje hösttermin.

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier i mänskliga rättigheter. Den första terminen ges grundläggande kurser om mänskliga rättigheter ur filosofiskt, folkrättsligt och demokratiskt perspektiv. Under de följande terminerna går man igenom olika konventioner och frågor. Under termin fem skrivs en kandidatuppsats och därefter avslutas programmet med en termins praktikkurs.

Behörighetskrav

Ansökan till programmet sker via Antagning.se
Anmälningskod: THS-MRKAN. Anmälan >

Utbildningsplan från hösten 2017

Tidigare utbildningsplaner, se menyn till vänster

Student om utbildningen

Tresor Buka Singbo, kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid THS.