Övriga internationella samarbetspartners

Burma, Finland, Kongo, Pakistan, Sydafrika och Tjeckien

THS internationella program

THS har kontakter men ett flertal institutioner världen över. Periodvis kan dessa kontakter vara levande och aktiva medan de vid andra tillfällen går på sparlåga.

Nedan finns en förteckning över sådana institutioner. Det är inte fullt ut möjligt att beskriva vad som är möjligt att göra vid dessa vad varje tillfälle. 

Men THS ambition är att försöka hjälpa till så du som skulle vilja ha kontakt med någon av dessa kan få det. Tveka inte, hör av dig.

Christian Study Center, Rawalpindi, Pakistan
CSS är ett studie- och forskningscenter som erbjuder grundläggande kurser i islam och om relationen kristna-muslimer. Studierna bedrivs på CSS men de studerande uppmuntras att ta del i den lokala kyrkans liv för att bättre förstå situationen för en minoritetskyrka i ett samhälle dominerat av islam.

Det kan vara möjligt att få ett stipendium som täcker studieavgifter, resa och del av uppehället från Svenska pakistankommittén (SvK och Equmeniakyrkan)

Dep. of Religion and Theology, University of the Western Cape
Kapstaden, Sydafrika
Tar emot studenter för fältstudier eller en-termins-kurser.

IBTS, International Baptist Theological Seminary, 
Amsterdam, Holland
THS har samarbetsavtal med IBTS där man kan bedriva studier på master- och doktorsnivå.

Myanmar Institute of Theology, Yangon, Burma
THS har sedan 2002 ett nära samarbete med MIT i Burma (officiellt Myanmar). MIT erbjuder varje år sommarkurser för internationella studenter, Doing Theology under the Bo Tree. En sommarkurs i kontextuell teologi och religionsdialog. Här ges möjlighet till studier i en mycket speciell miljö med en isolerad kristen minoritetskyrka. Svenska kyrkan brukar årligen erbjuda stipendier som täcker alla kostnader.

Université Protestante du Congo, 
Kinshasa, Kongo Kinshasa
Tar emot studenter för fältstudier eller en-termins-kurser.

Åbo Akademi
THS har samarbetsavtal med Åbo Akademi där man kan bedriva studier på kandidat-, master- och doktorsnivå.

Near East School of Theology (NEST), Beirut, Libanon
Ekumeniskt teologiskt institut meds tudenter från hela Melanöstern. Här rekommenderas i första hand ett helt läsår.

New York Theological Seminary, New York, USA
I samarbete med lokala kyrkor på Manhattan erbjuder seminariet kurser på kvällstid och helger för pastorer och andra församlingsarbetare. På dagtid kan studenten delta som volontär i kyrkor och olika hjälporganisationer, själv välja miljö för studiebesök som kan gälla kyrkor med olika kulturell bakgrund eller olika sociala projekt.

Theologische Hochschule ReutlingenTyskland
Tar emot studenter som kan tyska.

 

THS:s internationella program
Kontaktperson: Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ths.se