Kontakt

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar av/synpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter. sths.styrelsen@gmail.com

Kårstyrelse

sths.styrelsen@gmail.com

Ordförande: Sofia Proohf (Teologiprogrammet)
Vice ordförande: Jonny Nehl Othzén (Teologiprogrammet)
Sekreterare: Jonna Mannberg (MR-programmet)
Kassör: Tobias Jonson (Teologiprogrammet)

Ordförande för utbildningsutskottet och studentrepresentant i ÄFK:
Johan Wikström (Teologiprogrammet)
Studiesocial sekreterare: Christabel Palacios Ibanez (MR-programmet)
Studentrepresentant i THS styrelse: Sofia Proohf (ordförande)
Eventansvarig. Vakant

Ledamöter:
Julia Svensson (Teologiprogrammet)
Embla Kolenda (Teologiprogrammet)
Emelie Rohdén (MR-programmet)

T1-representant: Tobias Jonson
MR1-representant: Christabel Palacios Ibanez

Studentrepresentanter i ämneskollegierna:
MR-kollegiet: Emelie Rohdén 
Bibelvetenskap: Per Öijerstedt
ST/HT och omvärld: Maja Floberg
PT: Anton Ahlmark