Kontakt

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar av/synpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter. sths.styrelsen@gmail.com

Kårstyrelse

sths.styrelsen@gmail.com

Ordförande: Sofia Proohf (Teologiprogrammet)

Vice ordförande: Jonny Nehl Othzén (Teologiprogrammet)
Sekreterare: Jonna Mannberg (MR-programmet)
Kassör: Tommy Holmsten (Teologiprogrammet)

Eventansvarig:  Emelie Rohdén (MR-programmet)
ÄFK-representant: Johan Wikström (Teologiprogrammet)
Representant i MR-kollegiet: Emelie Rohdén (MR-programmet)
Studiesocial sekreterare och studentrepresentant MR-programmet år 1:  Christabel Palacios (MR-programmet)
Studentrepresentant Teologiprogrammet år 1: Tobias Jonsson (Teologiprogrammet)
Ledamot: Embla Kolenda (Teologiprogrammet)
Ledamot: Julia Svensson (Teologiprogrammet)

Studentrepresentanter i ämneskollegierna: 
Emelie Rohdén, Mänskliga rättigheter
Per Öijerstedt, Bibelvetenskap
Anton Ahlmark, Praktisk teologi
Maja Floberg, Historisk teologi/Teologi och omvärld och Systematisk teologi