Kontakt

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar och/ellersynpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter. Maila oss via sths.styrelsen@gmail.com

Kårstyrelse

sths.styrelsen@gmail.com

Ordförande: Sofia Proohf (Teologiprogrammet)
Vice ordförande: Jonny Nehl Othzén (Teologiprogrammet)
Sekreterare: Vakant
Kassör: Tobias Jonson (Teologiprogrammet)

Ordförande för utbildningsutskottet och studentrepresentant i ÄFK:
Johan Wikström (Teologiprogrammet)
Studiesocial sekreterare: Jimmy Tåli (Teologiprogrammet)
Studentrepresentant i THS styrelse: Sofia Proohf (ordförande)
Eventansvarig. Vakant

Ledamöter:
Julia Svensson (Teologiprogrammet)
Embla Kolenda (Teologiprogrammet)
Henny Wallin (Teologiprogrammet)

T1-representant: Hannah Hartell
MR1-representant: Tove Falk

Studentrepresentanter i ämneskollegierna:
MR-kollegiet: Emelie Rohdén 
Bibelvetenskap: Per Öijerstedt
ST/HT och omvärld: Ulrika Ulvegren
PT: Vakant