Anmälan till omtentamen

Du anmäler dig till omtentamen via formulär på denna sida. Gäller endast salstentor. 
Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.

Inför det första ordinarie tentamenstillfället behövs ingen anmälan.
För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN

Anmälan ska göras senast en vecka innan datumet för omtentamen.

Anmälningsformulär för omtentorna läggs ut successivt.

 

Datum för omtentamenTidKurs (klicka på kursnamnet för formulär)
12 april 2017
(onsdag)
 9.00-12.00- Att tolka Gud och samhället , Del 1 (5IN213)
26 april 2017
(onsdag)
9.00-12.00- MR och filosofins grunder (5MR161)
15 maj 2017
(måndag)
13.00-16.00- Bibeln och religionerna Nt (5IN111)
16 maj 2017 (tisdag)13.00-16.00- Fred, konflikt och religion (5MR271, 5TO215)
-
 Berättare och profeter språklig (5EG322)
- Evangelierna och breven språklig (5EN322)
   

 

Endast studenter vid Teologiska högskolan Stockholm kan anmäla sig här.
Om du som student vid annan institution vill ha en tentamensplats,
kontakta tentamensadministratör: sophia.tonneman@ths.se .