Ny forskningsstiftelse

Ny forskningsstiftelse

En ny forskningsstiftelse har bildats, "Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse", som har som ändamål att främja dels teologisk forskning och dels fortbildning av pastorer inom Equmeniakyrkan. Stiftelsen, med säte i Malmö, kommer att dela ut stipendier och forskningsanslag till studeranden vid THS. 

Makarna Lilian och Karl Olof Nilsson, har båda arbetat med utbildning och forskning, Lilian med utbildning av lärare i religionskunskap och etik som universitetslektor/prefekt för lärarutbildningen i Malmö vid Lunds universitet/Malmö högskola, Karl Olof som barnläkare/överläkare med specialitet endokrinologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

Högskolans rektor Owe Kennerberg blev i februari kontaktad av makarna Nilsson som berättade om deras önskan att inrätta en stiftelse för att gynna THS forskning och utbildning. 

Rektor Owe Kennerberg:
"Det är med stor glädje vi nu sett en ny forskningsstiftelse bildas, som syftar till att stödja forskning och utbildning vid högskolan. Makarnas önskan om en inriktning av utbildning och forskning främst mot arbetet med barn och unga i Equmeniakyrkan är mycket välkommen och angelägen."

Utbildningsledare Rikard Roitto:
"De här nya resurserna ger högskolan möjlighet att till exempel kunna ge stipendier för magister- och masteruppsatser med inriktning mot arbetet med barn och unga i Equmeniakyrkans församlingar. Vi hoppas att initiativet ska inspirera fler till liknande satsningar."

 

2017-04-24