Ny masterexamen till THS

Ny masterexamen till THS

Regeringen har beslutat ge Teologiska högskolan Stockholm tillstånd att utfärda masterexamen i mänskliga rättigheter. Högskolan fick 2015 tillstånd att utfärda magisterexamen i mänskliga rättigheter och 2016 licentiat- och doktorsexamen i teologi.

Sedan 2008 (2008-2015 i samverkan med Uppsala universitet) har THS haft magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter. Fram till nu har högskolan kunnat ge en masterexamen i teologi med inriktning mänskliga rättigheter. Nu får högskolan tillstånd att ge masterexamen i mänskliga rättigheter utan koppling till det teologiska programmet.

Rektor Owe Kennerberg:

Vi är mycket glada över denna nya bekräftelse på högskolans kompetens inom utbildningsområdet mänskliga rättigheter. Det stärker vår position som ett av de ledande lärosätena inom både mänskliga rättigheter och teologi. Vi kommer nu att arbeta vidare för att även få licentiat- och doktorsexamen i mänskliga rättigheter.