Om högskolan

Vid THS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap. THS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. 

Högskolan har kandidat- och magisterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister- och masterexamen i teologi.

600-700 studerar årligen vid THS och högskolan har idag ett 20-tal lektorer anställda, varav hälften är docenter eller professorer.

THS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är studiemedelsberättigande. THS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder THS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Högskolan är medlem i Stockholms Akademiska Forum som är en samarbetsorganisation mellan 17 universitet och högskolor samt Stockholms stad.