Kontakt

Teologiska högskolan Stockholm
Post- och besöksdress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Plusgiro: 709499-8
Bankgiro: 5838-7184
Org.nr: 556947-8968
Vägbeskrivning
e-post: ths@ths.se
Tel: 08-564 357 00 
Fax: 08-564 357 06

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran
Login anställda THS
Login THS styrelse

 

Rektor

Kennerberg, Owe. Rektor. 08-564 357 01

Administration

Eriksson Farstad, Bjørg, kursadministratör. 08-564 357 20
Damirjian, Haig,
ekonomiansvarig. 08-564 357 05. 070-458 05 56
Fahlgren, Sune, prorektor, pastor. 08-564 357 09
Gunner, Göran, ansvarig för THS internationella program. 08-564 357 21
Helles, Monica, studievägledare programmet Mänskliga rättigheter, samordnare för
studenter med funktionsnedsättning. 08-564 357 04
Källberg, Marianne, studierektor, studievägledare teologi/religionsvetenskap, pastor. 08-564 357 03
Nordquist, Kjell-Åke, utbildningsledare programmet Mänskliga rättigheter. 08-564 357 21
Roitto, Rikardutbildningsledare teologiska programmet. 08-564 357 11
Ström, Per, vaktmästare. 08-564 357 14
Tegeman, Liv, bibliotekarie. 08-564 357 25
Tonneman, Sophia, informationsansvarig. 08-564 357 02
Troselius, Nils, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25

Bibelvetenskap med religionshistoria

Fors, Jan Olov, teol.dr, timlärare, präst
Forsling, Josef, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 16
Kazen, Thomas, professor, ämnesföreträdare, pastor. 08-564 357 15
Ritzén Kenneth, adjunkt, timlärare
Roitto, Rikard, docent, högskolelektor, pastor 08-564 357 11
Stenström, Hanna, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 23
Viberg, Åke, docent, högskolelektor. 08-564 357 18

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Fahlgren, Sune, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare, pastor. 08-564 357 09
Falk, Ann-Christine, doktorand, pastor
Bergsviker, Ulf, doktorand, timlärare, pastor
Gustavsson, Caroline, fil.dr, högskolelektor. 08-564 357 08
Hjälm, Michael, teol.dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Lidén, Sven-Gunnar, doktorand, pastor

Melder, Cecilia, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 19
Roos, EwaMaria, logonom. 08-564 357 22
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor

Religion-kultur-samhälle

Nordquist, Kjell-Åke, professor. 08-564 357 21
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor, programansvarig

Systematisk och historisk teologi med missionsvetenskap

Carlsson, Petra, teol.dr, högskolelektor, präst
Enochsson, Åsa, doktorand, präst
Bergsviker, Ulf, doktorand, timlärare, pastor
Dahlén, Rune W, teol.dr, högskolelektor, pastor. 08-564 357 10
Halldorf, Joel, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 11
Henriksson, Lennart, teol.dr, högskolelektor, pastor. 08-564 357 24
Holmberg, Andreas, doktorand, präst
Hovorun, Cyril, Ph.D, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Jonsson, Åke, teol.dr, timlärare, pastor
Jonåker, Anders, doktorand, pastor
Karlsson, Jenny, doktorand, präst
Koij, Sabina, doktorand
Kristensson Uggla Bengt, professor. 070-569 18 95
Larsson, Bo, teol.dr, docent, präst
Lindholm, Stefan, fil.dr, timlärare. 0735-13 26 52
Lindqvist, Ewa, doktorand, präst
Sörman, Anne, doktorand, präst
Thaarup Jörgen, teol.dr, timlärare, pastor
Wigorts Yngvesson Susanne, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 07
Willemsen, Gerard, PhD, timlärare, pastor

Östkyrkliga studier

Hjälm, Michael, teol. dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Hovorun, Cyril, Ph.D, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66

Mänskliga rättigheter

Afram, Malki, LLM, doktorand, timlärare
Annika Jyrvall Åkerberg, jur.kand, timlärare
Ericsson, Leif, adjunkt, timlärare
Gunner, Göran, docent, högskolelektor, pastor. 08-564 357 21
Johansson Dahre, Ulf, docent, timlärare
Helles, Marco, adjunkt, timlärare
Löfquist, Lars, teol.dr, timlärare
Nordquist, Kjell-Åke, professor. 08-564 357 21
Sahlberg, Göran, fil.dr, högskolelektor
Svensson, Ingrid, doktorand, timlärare
Thorin, Maria, doktorand
Wigorts Yngvesson, Susanne, docent, högskolelektor. 08-564 357 07
Vita, Ignacio, jur.kand, timlärare

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Elin Hyldéen Gärtner, Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
08 508 940 57

Dahlén Rune W, Equmeniakyrkan
08-564 357 10, 076-50 53 152
Linnéa Lidskog, Equmeniakyrkan
08-58 00 32 25

Teologiska högskolans växel: tel 08-564 357 00