Välkommen till Teologiska högskolan Stockholms bibliotek!

På THS-bibliotek kan du söka information inom högskolans ämnesområden teologi/religionsvetenskap och mänskliga rättigheter. Bibliotekets bestånd är främst tänkt för högskolans studenter och personal. Övriga är också välkomna att låna om de ger ett bidrag till Teologiska högskolan Stockholms Stipendiefond (se Lånevillkor för ytterligare information).

Under pågående terminer är biblioteket tillgängligt enligt följande: 

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.30, Fredag kl. 08.00-15.00.

Informationsdisken är bemannad: Måndag-fredag kl. 10.30-12.00, 13.00-15.00.

Övriga tider är bibliotekets samlingar tillgängliga med självbetjäning. Då har du tillgång till bibliotekets lokaler och självbetjäningsdatorn, men ingen personal kan ge information eller service. I samband med lov och vissa studiedagar kan bemanningstiderna vara begränsade.

Högskolans studenter och personal har tillgång till biblioteket med inpasseringsbricka utöver ovan angivna tider. För närmare information kontakta högskolans vaktmästare.

Bloomsbury Collections Biblical Studies
Testa Bloomsbury Collections Biblical Studies.