Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Som studerande eller anställd har du tillgång till bibliotekets utbud av e-böcker, e-tidskrifter och databaser hemifrån. Studenter hittar inloggningsuppgifter på kurshemsidan och personal hittar inloggningsuppgifter på intranätets startsida.

Inlogg till fjärråtkomst av e-resurser

Instruktion för förstagångsanvändare:

För att få tillgång till bibliotekets e-böcker och övriga e-resurser hemifrån behöver ni först installera ett tillägg i er webbläsare. I dokumenten nedan ges detaljerade instruktioner beroende på vilken webbläsare ni använder er av (Chrome har inte stöd för fjärråtkomsten). Om ni får problem med fjärråtkomsten återkoppla gärna till biblioteket@ths.se och ange med vilken dator/enhet samt webbläsare ni använder.