Stöd THS!

THS har en betydelsefull roll för utbildning och forskning inom mänskliga rättigheter och teologi. Verksamheten finansieras via statliga bidrag, gåvor och stöd från privatpersoner, församlingar, samfund och andra organisationer. 

Du kan stödja THS genom att sätta in en gåva på THS Bankgirokonto 5838-7184 eller PlusGirokonto 709499-8. Ange gärna ditt namn och din adress.

Vill du stödja något specifikt ändamål så ange det: "forskning", "biblioteket", "pastorstutbildning", "prästutbildning", "stipendiefonden", etc.

Ett annat sätt att främja THS är donation eller testamente. Vill du diskutera en donation till THS? Ta kontakt med rektor Owe Kennerberg eller ekonomiansvarig Haig Damirjian. Vill du ha hjälp med att utforma ett testamente? Kontakta advokat, bank eller begravningsbyrå.

Till skillnad från statliga högskolor och universitet får THS inga medel via statsbudgeten till forskning. Detsamma gäller även vissa delar av den pastorsutbildning som högskolan ansvarar för. Ditt bidrag är därför av stor betydelse för högskolans framtida utvecklingsmöjligheter.