Joel Halldorf

Joel Halldorf

Joel Halldorf

Docent, högskolelektor i kyrkohistoria, ämnesföreträdare
joel.halldorf@ths.se
08-564 357 11

CV/Publikationsförteckning
Academia.edu

Jag disputerade 2012 vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling om ”frikyrkomystikern” Emil Gustafson (1862–1900): Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen.Undersökningen var särskilt inriktad på förhållandet mellan väckelsen och den moderna tiden, eller ”moderniteten”, som det också ibland kallas.

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör väckelserörelserna och förhållandet mellan religion och modernitet. Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt som heter ”Fredliga fanatiker. Om extrem religion och pacifism”. Intresset för religion och modernitet präglar också två böcker som jag varit redaktör för, Läsarna i distraktionernas tid. Om Bibel, kyrka och den digitala revolutionen och Between the State and the Eucharist. Free Church Theology in Conversation with William T. Cavanaugh. Jag forskar också om Lewi Pethrus och svensk Pingströrelse. 

Vid sidan om detta skriver jag ledare för tidningen Sändaren, och kulturartiklar och recensioner för tidningar som Svenska Dagbladet, Axess och Dagen.

Bland andra engagemang kan nämnas att jag sitter i Pingströrelsens teologiska nätverk och är styrelseledamot för Frifo (Frikyrliga forskningsrådet). Dessutom är jag med i planeringsgruppen för Pilgrims höstmöte.