THS antar tre doktorander i bibelvetenskap

THS antar tre doktorander i bibelvetenskap från 1 september. De tre är Sara Häggström, John-Christian Eurell och Petter Sundelius, som efter utlysning och ansökan under våren har bedömts vara mest meriterade bland de sökande.

Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap:
- Det är verkligen roligt att få börja med den här gruppen doktorander. Alla tre har mycket spännande projekt som på olika sätt kan komma att bidra till vår kunskap om historiska och ideologiska utvecklingslinjer i den tidiga kyrkan. Och tack vare samverkanslösningar med Equmeniakyrkan och med S:t Matteus församling så kan vi finansiera tre doktorander på de två utlysningar vi hade. Det här ger goda möjligheter till att bygga en dynamisk forskningsmiljö.

Forskarutbildningen i bibelvetenskap som drar igång i höst är resultatet av att regeringen i september beviljade THS rätt att utfärda doktorsexamen i teologi.

THS har sedan flera år tillbaka en forskarskola i systematisk teologi tillsammans med Åbo Akademi och Stockholms stift och i januari 2018 kommer ytterligare en forskarutbildning starta i praktisk teologi med kyrkohistoria, med Joel Halldorf som forskningsledare.

Den första doktoranden, Torbjörn Toll, är redan antagen och ett par doktorandtjänster har just utlysts inom ramen för forskningsmiljön "Kyrka i samtid". Även i detta fall gör samfinansiering med Equmeniakyrkan och ett bidrag från Lunds Missionssällskap det möjligt att anta fler doktorander än annars vore fallet.

Rektor Owe Kennerberg:
- Forskarutbildningen får på det här sättet får en mycket god uppväxling. Det möjliggörs ekonomiskt  genom donationer från församlingar inom Equmeniakyrkan, samverkan med Equmeniakyrkan centralt, liksom med olika församlingar och stift inom Svenska kyrkan.

Tillsammans kommer vi skapa kunskap om vad det innebär att vara kyrka idag, på en högskola där man som lärare och handledare möter några av landets främsta teologer och forskare.