Teologi och omvärld

Inom ämnet Teologi och omvärld ingår missionsvetenskap, religionshistoria och religionssociologi. Dessa förenas av ett perspektiv med ständigt närvarande omvärldsreferenser av religionsvetenskaplig, kulturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och internationell och global karaktär. Undervisningen präglas av dessa perspektiv och vissa kurser är ämnesövergripande. Inom religionssociologi har forskningen vid THS framför allt inriktats på svensk frikyrklighet nationellt, regionalt och lokalt med fokus på frågor om intern och extern (samhällelig) utveckling. På senare tid har studier av det mångkulturella och mångreligiösa samhället hamnat i centrum, särskilt med avseende på inflyttning av grupper med annan religiös och kulturell tradition än svensk. Inom missionsvetenskap har forskningen främst koncentrerats till kvinno- och genusperspektiv i missionshistoria. Särskilt intresse ägnas även frågor om mission, kolonialism och postkolonialism.

Lärare och doktorander