Historisk teologi

Historisk teologi omfattar kristendomens historia samt kyrko- och samfundsvetenskap. De gamla historiska metodfrågorna är fortfarande viktiga: Vad har egentligen hänt i historien och vad är orsakerna till dessa händelser? Hur har kristendomen påverkat individer och samhälle i interaktion med olika idérörelser, politik, ekonomi, sociala förhållanden och kultur? Kristendomens innehåll och tolkning genom olika tider och i olika situationer utgör centrala delar i ämnet.  Flera historiska perspektiv integreras, som kyrkohistoria, teologihistoria, musikhistoria, missionshistoria eller allmän idéhistoria. Kyrkors och samfunds utvecklingshistoria i såväl teologiskt som strukturellt avseende studeras. Vid THS har forskning med anknytning till sådana frågor ofta handlat om väckelserörelsers och frikyrkors historia och teologi under 1800- och 1900-talen. Även aktuella frågor inom samfund och kyrkor har historiska rötter eller motsvarigheter, vilket gör ämnets anknytning till nutiden större än man kanske i förstone kan tro.

Lärare och doktorander

Dahlén Rune W, Teol. dr
Halldorf Joel, Teol. dr
Jonåker Anders, Doktorand