Fredag 22 september 2017


Installationsföreläsning av
professor Samuel Rubenson

"The past is in front of us: on history, time and eternity"

Teologiska högskolan Stockholm
Fredagen den 22 September, kl 10:00-12:00

Installation av professor Samuel Rubenson som professor i östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan Stockholm. 

Installationen är del av Sankt Ignatios Akademiska Högtid. 
Mer info här:
http://www.sanktignatios.org/oppeninbjudanakademiskhogtid.html