Tisdag 25 april 2017


Bibelvetenskapliga föreläsningar på THS 25 april 2017 

Anna Rebecca Solevåg 

Kl 13.00-14.30, sal 219

The Human Being at the Bethesda Pool: Healing in the Gospel of John from a Disability Studies Perspective

Anna Rebecca Solevåg
Teol dr i Nya testamentets exegetik, lektor och forskningskoordinator vid Misjonshøgskolen i Stavanger.

Anna Rebecca Solevåg forskar om tidigkristna representationer av funktionshinder. Hon har publicerat flera artiklar i ämnet och kommer inom kort också ut med en bok. Hon har tidigare publicerat böcker och artiklar med feministiska och andra normkritiska perspektiv på Nya testamentet.

 

David Willgren 

Kl 15.00-16.30, sal 219

”Lita aldrig på mäktiga män” (Ps 146:3): Om paratextuellt tämjande av Psaltarens teologier

David Willgren
Teol dr i Gamla testamentets exegetik, lärare vid Akademi för ledarskap och teologi i Umeå.

David Willgren disputerade nyligen vid Lunds universitet. Avhandlingen publicerades 2016 under titeln The Formation of the ’Book’ of Psalms: Reconsidering the Transmission and Canonization of Psalmody in Light of Material Culture and the Poetics of Anthologies.

   Ingen anmälan, ingen avgift. Välkommen!