AKTUELLT

 Informationsdisken är obemannad:  Veckorna 24-34.

 

Sommarlån gäller från 7 juni till 27 augusti.

Unique Online Chinese Christianity Collection OCCC Released

The worldwide largest online Collection on Chinese Christianity is now available. Over 34’500 full text documents, multilingual and for free can be downloaded on www.chinesechristianity.online

Välkommen till Teologiska högskolan Stockholms bibliotek!

På THS-bibliotek kan du söka information inom högskolans ämnesområden teologi/religionsvetenskap och mänskliga rättigheter. Bibliotekets bestånd är främst tänkt för högskolans studenter och personal. Övriga är också välkomna att låna om de ger ett bidrag till Teologiska högskolan Stockholms Stipendiefond (se Lånevillkor för ytterligare information).

Under pågående terminer är biblioteket tillgängligt enligt följande: 

Måndag-torsdag klockan 08.00-16.30, Fredag klockan 08.00-15.00.

Informationsdisken är bemannad (om inget annat anges): Måndag-fredag klockan 10.30-12.00, 13.00-15.00.

Övriga tider är bibliotekets samlingar oftast tillgängliga med självbetjäning. Då har du tillgång till bibliotekets lokaler och självbetjäningsdatorn, men ingen personal kan ge information eller service. I samband med lov och vissa studiedagar kan bemanningstiderna och öppettider vara begränsade. För avvikande öppettider och bemanning se under aktuellt i vänstermenyn på denna sida.

Högskolans studenter och personal har tillgång till biblioteket med inpasseringsbricka utöver ovan angivna tider. För närmare information kontakta högskolans vaktmästare.

AKTUELLT

 Informationsdisken är obemannad:  Veckorna 24-34.

 

Sommarlån gäller från 7 juni till 27 augusti.

Unique Online Chinese Christianity Collection OCCC Released

The worldwide largest online Collection on Chinese Christianity is now available. Over 34’500 full text documents, multilingual and for free can be downloaded on www.chinesechristianity.online