Anna Skagersten

Musikdirektör
anna.skagersten@ths.se
08-564 357 22

Musikdirektör, Högskoleadjunkt, praktisk teologi


Jag undervisar vid Teologiska Högskolan inom ämnesområdet Praktisk Teologi. Mina ämnen är; kommunikation, hymnologi, liturgi/gudstjänst och musik.

Min grundutbildning är inom musik, jag tog min musikdirektörsexamen 1978 i Malmö. Sedan har jag förenat musiken och den praktiska teologin sedan 1984 /85, då jag tillträdde tjänst som lärare vid Teologiska Seminariet på Lidingö. 

I mitt arbete har jag tät kontakt med olika församlingar i landet. I utbildning och kursverksamhet hjälper jag församlingar till ett samtal om gudstjänstens relevans och funktion.
Många gånger kombineras dessa samtal med ett fokus på församlingens sång. Församlingssången kan få en viktig funktion i liturgi och gudstjänst. 

Vid sidan av mitt arbete på THS är jag utövande musiker och körledare. Mitt arbetsfält har med åren vidgats från lokalt arbete till projekt och kursverksamhet mer nationellt och internationellt. Jag är ordförande i SMS, Svenska Missionskyrkans Sångarförbund och styrelsemedlem i KÖRSAM, det organiserade körlivets centrala organisation.

De senare åren har jag under ett par perioder undervisat vid Union Theological Seminary i Filippinerna. 

Senaste utgivna publikation; ”Sjung kyrka, sjung”, Verbum 2002.