MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter

THS erbjuder program och kurser med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

TEOLOGI/RELIGIONSVETENSKAP

Program och kurser i teologi och religion

Här kan du läsa ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från bibelforskning till kyrkohistoriska studier.

Teologi/religionsvetenskap

Licentiat- och doktorsexamen

Regeringen har beslutat att Teologiska högskolan Stockholm får tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap.