MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter

THS erbjuder program och kurser med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

TEOLOGI/RELIGIONSVETENSKAP

Program och kurser i teologi och religion

Här kan du läsa ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från bibelforskning till kyrkohistoriska studier.

THS antar tre doktorander

THS antar tre doktorander i bibelvetenskap från 1 september. De tre är Sara Häggström, John-Christian Eurell och Petter Sundelius.

Master i Mänskliga rättigheter

UKÄ tillstyrker master i MR

Universitetskanslersämbetet har beslutat föreslå regeringen att THS får tillstånd att utfärda masterexamen inom området mänskliga rättigheter.