MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter

THS erbjuder program och kurser med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

TEOLOGI/RELIGIONSVETENSKAP

Program och kurser i teologi och religion

Här kan du läsa ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från bibelforskning till kyrkohistoriska studier.

8 MARS

Öppna föreläsningar 8 mars

Välkommen till föreläsningar av Maria Söderling och Kavot Zillén, samt efterföljande panelsamtal, onsdag den 8 mars på THS!

Fredag 24 mars

Hopp och möjligheter i rädslans tid

Ett samtal mellan Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare för FN och Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik, lektor vid THS.