MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter

THS erbjuder program och kurser med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

TEOLOGI/RELIGIONSVETENSKAP

Program och kurser i teologi och religion

Här kan du läsa ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från bibelforskning till kyrkohistoriska studier.

Tema själavård 17 januari

Med samtalet som livsuppgift

THS inbjuder, tillsammans med Betaniastiftelsen och Förbundet St Lukas, till bokrelease och en temadag om själavård till minne av Göran Bergstrand.

Ny masterexamen till THS!

Masterexamen i Mänskliga rättigheter

Regeringen har beslutat ge Teologiska högskolan Stockholm tillstånd att utfärda masterexamen i mänskliga rättigheter.